Search
Łatwe i przejrzyste planowanie
Tablica planistyczna to nowoczesny program dla pracowników serwisu - została zaprojektowana i wykonana z myślą o łatwym i przejrzystym planowaniu czasu pracy pracowników. Daje możliwość jednoczesnego współdzielenia tablicy pomiędzy doradcami serwisowymi, mechanikami oraz kierownictwem, a także obsługi call center dla wielu lokalizacji i zrzeszonych serwisów samochodowych.

Maksymalna efektywność
Pozwala maksymalizować wykorzystanie stanowisk pracy w obrębie kilku lokalizacji (filii), co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwane przychody. Dostarcza przejrzystej informacji o aktualnych i planowanych operacjach serwisowych i zadaniach do zrealizowania. Dzięki możliwości łatwego wyszukiwania wolnych terminów pozwala profesjonalnie obsłużyć klienta i jednocześnie minimalizować przestoje na danym stanowisku. Program prowadzi równoległą obsługę zarówno samochodów zastępczych jak i urządzeń specjalistycznych zabezpieczając przed jednoczesną rezerwacją zasobów.
Informacja menadżerska

Tablica Planistyczna dostarcza informacji kadrze kierowniczej w postaci statystyk takich jak:

 1. Stopień wykorzystania czasu będącego w dyspozycji wyrażony w godzinach i procencie zajętości
 2. Struktura czasowa obłożenia serwisu według typów zleceń
 3. Struktura czasowa obłożenia serwisu według operatorów.
Profesjonalna Obsługa Klienta
Tablica planistyczna pozwala planować, ewidencjonować kontakty posprzedażne z Klientem.Dostarcza narzędzi do odnotowania oceny zadowolenia Klienta i tworzenia statystyk służących poprawie jakości usług. Dzięki zgromadzonym informacjom dotyczących wykonanych usług i uwag pokontrolnych możemy proponować Klientom dalsze usługi i wizyty w optymalnym z punktu widzenia eksploatacji i dogodnym dla serwisu czasie.
Moduły funkcjonalne

Tablica Planistyczna składa się z modułów:

 • Tablica Planistyczna Serwisu Mechanicznego,
 • Tablica Planistyczna Blacharni —Lakierni,
 • Moduł SMS
 • Zarządzanie Flotą Pojazdów
 • Tablica Welcome

 

Zarówno Tablica Planistyczna Serwisu Mechanicznego jak i Blacharni prezentują dane w przejrzysty sposób przypominający tablicę. Operacje aktualnie wykonywane są odpowiednio wyeksponowane, aby ułatwić obserwację, kontrolę realizacji planu. Ekran Tablicy planistycznej informuje o poziomie wykorzystania czasu na poszczególnych stanowiskach.

 

W Tablicy planistycznej zintegrowano trzy niezbędne i powiązane ze sobą harmonogramy:

 1. Tablica — planowanie operacji w serwisie,

 2. Planowanie wykorzystania samochodów zastępczych,

 3. Zarządzanie urządzeniami specjalistycznymi.

Samochody zastępcze i urządzenia specjalistyczne należą do limitowanych zasobów, w wielu przypadkach warunkują możliwość wykonania danej usługi dla Klienta.Tablica w wersji dla Blacharni pozwala planować ciąg czynności związanych z obsługą spraw (napraw powypadkowych) z ustaleniem zakresu usług i terminów ich realizacji na wybranych stanowiskach.

Efekty wdrożenia
 1. Pełne wykorzystanie potencjału serwisu
 2. Łatwe i przejrzyste planowanie czasu pracy i operacjiw serwisie
 3. Zarządzanie wykorzystaniem samochodów zastępczych i urządzeń specjalistycznych
 4. Profesjonalna obsługa Klienta, umożliwienie szybkiej i pewnej rezerwacji terminu wizyty w serwisie, wyeliminowanie pomyłek
 5. Możliwość organizacji Call Center dla wielu lokalizacji
 6. Nowoczesny wizerunek i zadowolenie Klienta
 7. Wspomaganie programów lojalnościowych
 8. Rejestracja danych Klienta
 9. Historia odwiedzin serwisu
 10. Zatrzymanie Klienta w firmie dzięki możliwości podglądu i edycji planu pozostałych filii
 11. Automatycznie generowane przypomnienia, potwierdzenia wizyty w serwisie i inne wiadomości SMS do Klientów

 

Wybrane referencje

„Elastyczność, zorientowanie na potrzeby Klienta i niezawodność czynią współpracę z firmą Elpar efektywną i sprawną. Wdrożenie Tablicy Planistycznej w naszym serwisie znacząco wpłynęło na wzrost poziomu obsługi Klienta oraz pełne wykorzystanie potencjału serwisu poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami. Osobiste zaangażowanie Pana Rafała Partyki świadczy o profesjonalnym podejściu do obowiązków oraz szacunku dla potrzeb klienta. Efekty wdrożenia potwierdziły słuszność wyboru tego oprogramowania.”

Sławomir Słowikowski, Dyrektor Obsługi Posprzedażnej
AUTO - ZIĘBA Sp. z o.o. Katowice

Zadania
Planowanie zadań przez pracowników stanowi uzupełnienie tablicy planistycznej, jest narzędziem wspomagającym pracę pracowników. Moduł Zadania przeznaczony jest również dla użytkowników nie związanych bezpośrednio z obsługą serwisu (sprzedawcy samochodów, części). W module tym istnieje możliwość zamieszczenia zadania, do którego doradca serwisowy rezerwuje odpowiednio czas i planuje zakres operacji koniecznych do jego wykonania.
Raporty i statystyki
Tablica Planistyczna dostarcza wielu informacji dla kierownictwa pozwalających na kontrolę, zarządzanie i bieżącą ocenę funkcjonowania serwisu. Raporty dostarczają szczegółowych informacji o wykorzystaniu zasobów (czas pracy, stanowiska, urządzenia, samochody zastępcze).

Powiadomienia SMS
Dla każdej rezerwacji możliwe jest wygenerowanie wiadomości SMS na numer telefonu Klienta z treścią potwierdzenia wizyty, przypomnienia o wizycie w serwisie lub inny dowolnej treści. Moduł SMS jest skutecznym narzędziem wsparcia akcji serwisowych i promocyjnych.

WSPARCIE AKCJI MARKETINGOWYCH I PROMOCJI - łatwy i szybki sposób przygotowania akcji marketingowych .

 • Moduł wymaga określenia grupy docelowej kontrahentów. Grupa docelowa może zostać ustalona na podstawie kartoteki kontrahentów/pojazdów lub na podstawie zawartości bazy uwag,
 • Moduł wymaga zdefiniowania szablonów sms i eMail,
 • Po konfiguracji i rozpoczęciu akcji marketingowej generowana jest lista email i sms, która realizowana jest automatycznie przez system.
Tablica Welcome
Jest to ekran powitalny korzystający z monitorów, ekranów LCD, LCD TV, na których wyświetlany jest status wizyty w serwisie. Szata graficzna prezentacji danych jest w pełni definiowalna i może zawierać logo, kolorystykę stosowane w firmie. Klienci oczekujący na samochód otrzymują informację o wydaniach. Jest świetnym narzędziem reklamy. Tablica w poczekalni. Dla Klientów oczekujących na wykonanie usługi w poczekalni tablica wyświetla stan naprawy oraz inne treści , np. powiadomienie o opóźnieniu.
Ciekawe rozwiązania
 1. Zeszyt powrotów do serwisu — ewidencja usług reklamacyjnych do dalszej analizy

 2. Agent powiadomień o nowych zdarzeniach w dole ekranu

 3. Kreator wyszukiwania wolnego terminu,

Copyright 2011 by Elpar s.c.