Search
Łatwe i przejrzyste planowanie
Tablica planistyczna Samochody to łatwy w obsłudze program przeznaczony do planowania i ewidencji jazd samochodów zastępczych, demonstracyjnych oraz przeznaczonych do wypożyczania. Na przejrzystej Tablicy pracownik wynajmu planuje i ewidencjonuje przebieg czynności związanych z wydaniem i odbiorem samochodu. Ponadto ważnym zastosowaniem Tablicy jest planowanie w czasie wydań samochodów nowych w powiązaniu do Tablicy Planistycznej Serwisu, gdzie Kierownik Serwisu planuje w czasie realizację ewentualnego doposażenia, przeglądu zerowego i przygotowania pojazdu do przekazania Klientowi.

Maksymalna efektywność
Tablica pozwala precyzyjnie zaplanować wykorzystanie parku samochodów a wydania i odbiory samochodów powiązać z zadaniami dla osób odpowiedzialnych za realizowane czynności. Cykl wypożyczeń przebiega sprawnie i pozwala uniknąć konfliktów i pomyłek.
Dzięki wykorzystaniu tablicy możliwe jest planowanie wykorzystania samochodów przydzielonych do wielu lokalizacji a w dalszej kolejności optymalizować przydział zasobów do lokalizacji.
Informacja menadżerska

Tablica Planistyczna dostarcza informacji kadrze kierowniczej w postaci statystyk takich jak m.in.:

 1. Stopień wykorzystania pojazdów
 2. Stopień wykorzystania pojazdów wg modeli
 3. Ilość rezerwacji według pracowników dokonujących rezerwacji i wykonujących zaplanowane czynności.

Profesjonalna Obsługa Klienta
Praca z Tablicą pozwala precyzyjnie planować termin i godzinę wydania odpowiednio przygotowanego samochodu.
W przypadku wydania samochodu zastępczego, jazdy próbnej oraz wypożyczenia samochodu program dotrzymuje ustalonych procedur w zakresie przygotowania umowy i protokołu wydania oraz odbioru samochodu drukując odpowiednio przygotowany na etapie wdrożenia dokument.
Raporty i statystyki
Tablica samochody dostarcza wielu informacji dla kierownictwa pozwalających na kontrolę, zarządzanie i bieżącą ocenę zarządzania parkiem samochodów. Raporty dostarczają szczegółowych informacji o wykorzystaniu zasobów (wykorzystanie pojazdów, efektywność pracowników, raport controllingowy do rozliczenia kosztów).

Ciekawe rozwiązania
 • Asystent - pomaga w odnalezieniu wolnego terminu
 • Raport o pojazdach w dyspozycji
 • Lista pojazdów do wydania zaczytywana z systemu sprzedaży dealera
 • Szybkie wyszukiwanie rezerwacji
 • Wydruki umów, oświadczeń i protokołów dostosowane do standardów obowiązujących w firmie, z odpowiednią treścią, układem graficznym i logo.

Efekty wdrożenia
 1. Pełne wykorzystanie parku samochodowego pojazdów demonstracyjnych i zastępczych
 2. Pełna informacja o stanie samochodów,
 3. Łatwe i przejrzyste planowanie zadań wykonujących czynności związanych z cyklem wypożyczeń i wydań,
 4. Profesjonalna obsługa Klienta, umożliwienie szybkiej i pewnej rezerwacji terminu jazdy, wydania samochodu, wyeliminowanie pomyłek,
 5. Możliwość planowania dla wielu lokalizacji,
 6. Bieżące wypełnianie wymagań formalnych i organizacyjnych cyklu wydań i odbioru pojazdów
 7. Nowoczesny wizerunek i zadowolenie Klienta.

Rezerwacja — planowanie operacji
Operator w łatwy sposób zaznacza czas trwania danej operacji na tablicy i jednym kliknięciem wprowadza rezerwację. Operacje można przesuwać i kopiować w ramach tablicy dowolnie kształtując plan. Do każdej operacji można powiązać zadanie, które może być niezależnie zaplanowane w grafiku użytkownika.

Tablica Welcome
Jest to ekran powitalny korzystający z monitorów, ekranów LCD, LCD TV, na których wyświetlany jest status wizyty w serwisie. Szata graficzna prezentacji danych jest w pełni definiowalna i może zawierać logo, kolorystykę stosowane w firmie.
Klienci oczekujący na samochód otrzymują informację o wydaniach. Jest świetnym narzędziem reklamy.
Tablica w poczekalni. Dla Klientów oczekujących na wykonanie usługi w poczekalni tablica wyświetla stan naprawy oraz inne treści , np. powiadomienie o opóźnieniu.
Moduły funkcjonalne

Tablica Planistyczna składa się z modułów:

 1. Tablica Planistyczna Serwisu Mechanicznego,
 2. Tablica Planistyczna Blacharni —Lakierni,
 3. Moduł SMS
 4. Zarządzanie Planistyczna Samochody
 5. Tablica Welcome

  Tablica Planistyczna Samochody została zintegrowana z Systemem Zadań dla operatorów systemu.
  Kontrola realizacji zadań ułatwia panowanie nad procesem wynajmu i wydawania pojazdów.
  Tablica Samochody współpracuje z Tablicą Planistyczną Serwisu Mechanicznego w zakresie przygotowania samochodów nowych do wydania Klientowi.
  W ten sposób tablica obejmuje swoją funkcjonalnością pełen proces umożliwiając dotrzymania wysokich standardów wykonywanej usługi.

Copyright 2011 by Elpar s.c.