Search
Łatwe i przejrzyste planowanie

Tablica planistyczna Blacharnia przeznaczona do planowania czynności związanych z naprawami blacharskimi. Uwzględniając specyfikę pracy blacharni pozwala planować następujące po sobie czynności związane z realizacją całościowej usługi  blacharsko–lakierniczej. Tablica pozwala określić planowany zakres usługi oraz planowane operacje związane z daną sprawą (likwidacją szkody). Mając na względzie ostateczny termin realizacji prac pracownik blacharni rozplanowuje operacje na poszczególnych stanowiskach, przydziela samochód zastępczy i kontroluje wykonanie zadań.

Maksymalna efektywność

Program pozwala efektywnie zaplanować wykorzystanie stanowisk i urządzeń w blacharni. Dzięki zastosowanym procedurom udaje się uniknąć przestojów w pracy i zatorów, gdy terminy stają się nagłe. Prace są odpowiednio rozłożone w czasie gwarantując optymalne obłożenie mechaników i jednocześnie dotrzymanie terminu wydania samochodu Klientowi.

Informacja menadżerska

Tablica Planistyczna dostarcza informacji kadrze kierowniczej w postaci statystyk takich jak m.in.:

· Stopień wykorzystania urządzeń specjalistycznych

· Stopień wykorzystania samochodów zastępczych

· Stopień wykorzystania stanowisk pracy

Efekty wdrożenia

· Pełne wykorzystanie potencjału blacharni

· Pełna informacja o stanie rozpoczętych prac,

· Łatwe i przejrzyste planowanie zadań i czynności związanych z procesem realizacji sprawy,

· Profesjonalna obsługa Klienta, dotrzymywanie ustalonych terminów

· Podniesienie jakości usługi,

· Wyeliminowanie chaosu organizacyjnego, równomierne  i optymalne obłożenie pracą mechaników i stanowisk,Profesjonalna Obsługa Klienta

Odpowiednie zdefiniowanie i zaplanowanie czynności do wykonania w ramach tzw. Sprawy,  ewidencja zdarzeń i odpowiednia kontrola wykonania wpływają na jakość realizowanej usługi. Klient może być powiadamiany o postępie prac  za pomocą smsów. Dzięki tablicy łatwo zaplanować wykorzystanie samochodu zastępczego.

Copyright 2011 by Elpar s.c.