Search

System Sds
Tagi
System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst
Minimalizuj
Enter Title

Moduły serwera i klienta SDS mają za zadanie wysyłanie i  odbieranie dokumentów sprzedaży.
Moduły serwera i klienta jako medium wykorzystują Internet. Wymiana danych pomiędzy klientem i serwerem bazuje na technologii SOAP.

Wymieniane w ramach systemu dokumenty sprzedaży mają format dokumentów XML. Przekazywany dokument zawiera kompletne dane, za wyjątkiem danych  opisujących transakcję sprzedaży od strony  wewnętrznej  (np. koszt własny).
Przekazywane w systemie dokumenty są kompresowane co wpływa na prędkość ich przekazywania, są kodowane kluczem symetrycznym co uniemożliwia  ich zdekodowanie innym osobom niż odbiorca.
Przekazywanie i odbieranie dokumentów możliwe jest po zdefiniowaniu przez nadawców, w ich systemach FK odpowiednich wpisów w zbiorze zwanym „katalogiem odbiorców”.

Wpis do katalogu odbiorców zawiera nip odbiorcy i adres pod jaki mają zostać przekazywane dokumenty danego odbiorcy.
Serwer SDS jest dostępny 24h pod określonym adresem ip.

Serwer odbiera, przechowuje i udostępnia zaszyfrowane zbiory z dokumentami sprzedaży.

Klient SDS działający na komputerze równolegle do systemu FK pracuje w tle przeprowadzając cyklicznie proces wysyłania oraz  jeśli jest odbiorcą to również odbierania dokumentów.

Dokumenty odebrane przez klienta składowane są w bazie danych w dwóch postaciach:

  • Źródłowego dokumentu sprzedaży
  • Dokumentu zakupu  ( powstałego na podstawie dokumenty sprzedaży)

W zależności od  ustawień systemu dokument może zostać również automatycznie zarejestrowany w Kancelarii, czyli w systemie FK Ksenofont.

System FK pozwala na przeglądanie listy dokumentów wysłanych (sprzedaży), przeglądanie listy dokumentów odebranych (zakupu)  i pobranie dokumentów do Kancelarii (jeżeli nie odbywa się to automatycznie).


Jest to proste i oszczędne rozwiązanie polecane szczególnie firmom flotowym. Wpływa znacząco na obniżenie kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, pozwala na bieżąco kontrolować poziom kosztów usług, wystawcy dokumentów gwarantuje szybszą obsługę płatności i efektywniejsze rozliczanie wykonanych usług.
Statystyki SDS'a notują nawet do 1000 odebranych tą drogą dokumentów miesięcznie u jednego odbiorcy.
Dotyczy to firm zarządzających flotą pojazdów, a dokumenty do ich systemów FK spływają od użytkowników naszego oprogramowania  w całej Polsce.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation