Search

System Controlling
Tagi
System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst
Minimalizuj
Enter Title

Rozwiązanie informatyczne pozwalające na włączenie kierowników działów do procesu  podejmowania decyzji w zakresie redukcji kosztów i poprawy efektywności pracy podległych im jednostek organizacyjnych.

Zapewnia podział na działalność, i tak w przypadku Salonu i Serwisu Samochodowego: Handlową Salonu, Usługową  Serwisu Mechanicznego i Blacharskiego, Magazyn Części, Myjnię, samochody zastępcze, testowe i demo.

Umożliwia zarządzanie kosztami, ocenę wyników, zbudowanie i kontrolę wykonania Budżetu.

Jest to proste, niskobudżetowe rozwiązanie pozwalające na wdrożenie controllingu z budżetowaniem nawet w małej rodzinnej firmie.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest oszczędzanie środków tam gdzie wydatki nie służą osiąganiu przychodów i kierowanie ich tam gdzie przynoszą najwyższe efekty.

System obejmuje  cztery moduły: 

 • Kancelaria 

Służy do rejestrowania wpływających do przedsiębiorstwa zewnętrznych dokumentów i faktur kosztowych w celu ich przekazania odpowiednim kierownikom do dekretacji.  

Nasza Kancelaria przyjmuje dokumenty w formie papierowej, elektronicznej ( z systemu SDS), z podpisem elektronicznym otrzymane mailowo lub  drogą EDI ( zatwierdzona u Wystawcy, dostarczona do Odbiorcy). Źródłem faktur może być tez własny system  DMS.

Zarejestrowane dokumenty przekazywane są odpowiednim kierownikom/dyrektorom w celu ich opisania i naniesienia dekretacji controlingowej.

 • Moduł Menadżerski Kierownika Działu

 Mobilny interfejs wspierający menadżerów w realizacji procesu dekretacji oraz pozwalający na przyporządkowanie dokumentów do zdefiniowanych rodzajów kosztów .Prezentuje otrzymane do oceny dokumenty ( w formie skanu lub xml), zapewnia bieżący wgląd w wyniki oraz  ocenę realizacji zaplanowanego budżetu jednostki organizacyjnej.

Zadania Modułu Kierownika:

 • Dekretacja kosztów bieżących
 • Wystawianie własnych faktur wewnętrznych i dekretacja otrzymanych,
 • Przygotowanie i zatwierdzenie arkusza potencjału wykonawczego,
 • Prezentacja wyników w postaci wieloblokowych rachunków wyników,
 • Prezentacja kartotek pojazdów, rachunek wyników każdego pojazdu 
 • Karty budżetowe oraz prezentacja rachunku wyników wg budżetu. 

 • Moduł Dyrektora

  Kontrola i zatwierdzanie efektów pracy całego zespołu  w ujęciu całej firmy oraz  kontrola  realizacji  zakładanego budżetu.   Zadania Modułu Dyrektora: 
 • Zatwierdzanie dokumentów całej firmy
 • Prezentacja rachunków wyników całej firmy
 • Weryfikacja i zatwierdzanie budżetów ustalonych przez kierowników
 • Kontrola realizacji budżetu
 • Prezentacja Rachunków wyników wg ustalonych budżetów

   

Controlling w firmie Flotowej

 Zarządzanie flotą pojazdów wymaga kontroli kosztów na poziomie rodzaju  usługi ( finansowanie, serwis, samochody zastępcze) ,na poziomie każdego Klienta oraz na poziomie  obsługiwanego i sprzedawanego pojazdu.
Cechą wyróżniającą wersji flotowej Systemu jest sprowadzenie rejestracji kosztów  do  poziomu pojedynczego zarządzanego (rozliczanego) pojazdu. Dzięki zawartej w Systemie kartotece wszystkich pojazdów Kierownik lub Konsultant wybierając koszty bezpośrednie przypisuje je do konkretnego pojazdu.
Proces ten jest wysoce zautomatyzowany - dla wielu dokumentów to system podpowiada właściwy samochód (dokumenty otrzymane z systemów dziedzinowych DMS ) lub przekazane przez dostawców usług drogą elektroniczną (SDS).

Efektem są rachunki wyników i budżety:

 • całej firmy,  
 • wybranego podmiotu, 
 • usługi 
 • wybranego Klienta i jego pojazdów, oraz
 • pojedynczego pojazdu,
 
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation