Search

Usługi
Tagi
System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst
Usługi informatyczne
W ramach usług informatycznych prowadzimy wszelkie prace związane z opieką techniczną nad wdrożonym systemem, oprogramowaniem bazy danych i administrowaniem siecią.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w trosce o bezawaryjność i komfort pracy, oferujemy stałą opiekę naszych specjalistów nad sprzętem komputerowym oraz aplikacjami, a także wykonywanie prac nad rozwojem i systematycznym usprawnieniem funkcjonowania sieci komputerowej.Naszym Klientom proponujemy zestaw pakietów supportowych - usług związanych z opieką techniczną w zalezności od potrzeb danej firmy.
Opieka zdalna nad serwerem

  Kompleksowe usługi outsourcingu informatycznego:

 1. Analiza, dokumentowanie i planowanie zasobów sieciowych, hardware’owych i zapotrzebowania na licencje oprogramowania,
 2. Pomoc w wyborze, wykonywanie niezbędnych, zatwierdzonych zakupów,
 3. Bieżąca obsługa stacji roboczych (komputerów) – zapewnienie komputera awaryjnego,
 4. Konfiguracja stacji roboczych,
 5. Pomoc zdalna w obsłudze (mail, VNC, telefon),
 6. Instrukcje dla użytkowników (prezentacja programów pakietu Office, dążenie do efektywnego wykorzystania oprogramowania),
 7. Obsługa UPS’ów
 8. Obsługa drukarek, skanerów, multimediów,
 9. Obsługa sieci lokalnej, dostęp do Internetu
 10. Konfiguracja urządzeń do backupu,
 11. Administrowanie systemami informatycznymi (FK Ksenofont, Płatnik, DMS, systemy bankowe itp.)
  1. Intalowanie aktualizacji
  2. Zarządzanie kontami użytkowników, wykonywanie funkcji administratora systemów informatycznych,
 12. Administrowanie serwerem – prace zdalne, kontrola na miejscu: 
  1. instalacja bieżących poprawek do oprogramowania serwerowego, 
  2. monitoring pracy serwera, 
  3. bezpieczeństwo (oprogramowanie antywirusowe), analiza aktywności użytkowników
  4. monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką, 
  5. prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, dostępie do zasobów w ramach sesji zdalnej. 
 13. Świadczenie usługi w sposób ciągły,
 14. Prace planowane powodujące  przerwę w działaniu serwera (w razie planowanej konserwacji) wykonywane po godz. 18.00 lub w soboty,
 15. W przypadku przestojów w pracy spowodowanych działaniem siły wyższej oraz przejściowym zanikiem prądu i awarią dostępu do Internetu - bezzwłoczne czynności zmierzających do zmniejszenia skutków działania siły wyższej i powiadomienia o tym zdarzeniu użytkowników;
 16. W przypadku awarii serwera, jeśli nie jest możliwe przeciwdziałanie skutkom lub  usunięcie awarii zdalnie, przyjazd informatyka najpóźniej w kolejnym dniu roboczym;
 17. W przypadku awarii sprzętowej serwera lub innych urządzeń organizowanie naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej po uprzedniej analizie opłacalności
 18. Kordynacja i doradztwo w przypadku koniecznych napraw, wymian sprzętu, wdrożeń programów zewnętrznych.

 Limity czasowe:

 •  Trzy wezwania w miesiącu do 1,5 rbh na miejscu lub dwie planowane wizyty do 3 rbh na miejscu (w tym przegląd serwera,  do 5 stacji roboczych i zadania administracyjne) lub jeśli było jedno lub dwa wezwania w miesiącu to dodatkowo w tym miesiącu jedna wizyta planowana,
 • Raz na miesiąc przegląd serwera i potwierdzenie realizacji zadania tworzenia kopii w ramach wizyty planowanej lub jednego z wezwań,
 • Pomoc zdalna w przypadku awarii – reakcja - rozpoczęcie działania do 1 godz. od momentu zgłoszenia w dniu roboczym,
 • Pomoc zdalna – konsultacje, pomoc w obsłudze, uwagi , konfiguracja dodatkowych zasobów itp. reakcja do 3 dni roboczych limitowana do 10 godzin miesięcznie,
 • Praca zdalna – dodanie użytkownika, zmiana konfiguracji serwera  reakcja do 2 dni roboczych limitowana do 10 godzin miesięcznie (poza planowanymi wizytami),
 • Powyżej limitów preferencyjna (obniżona) stawka na prace związane z realizacją umowy.

 

Opieka zdalna nad serwerem

Opieka zdalna nad serwerem – dodatkowa usługa w ramach umowy o opiekę techniczną. Naszym Klientom proponujemy uznanej jakości rozwiązania serwerowe firmy Dell wraz z pakietem usług instalacji platformy systemowej i bazy danych, konfiguracji i wdrożenia (przeniesienia) aplikacji.
Wówczas dostarczamy Klientowi gotowy do pracy serwer minimalizując przestoje w pracy i zapewniając optymalną konfigurację środowiska do pracy z systemem FK Ksenofont.

Po uruchomieniu pracy na nowym serwerze proponujemy zdalną opiekę nad serwerm, standardowo usługa obejmuje:
 

 • Instalacja bieżących poprawek do oprogramowania serwerowego,
 • monitoring pracy Serwera,
 • monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką,
 • prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów w ramach sesji zdalnej.
- Indywidualne Projekty Informatyczne

Wykonujemy indywidualne projekty informatyczne zapewniając komplekową realizację od rozpoznania potrzeby, projektowania, programowania i wdrożenia systemów informatycznych.  Nasze doświadczenie obejmuje duże projekty jak Business Management, systemy przekazywania i kolekcjonowania, przetwarzania danych finansowych w sieciach sprzedaży, systemy eketronicznej wymiany danych między firmami, oddziałami, projektowania baz danych i tworzenia innych aplikacji na zamówienie.Nasi programiści dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów indywidualnych. Zapewniamy opiekę powdrożeniową, ciągły rozwój i zmiany do zmieniających się potrzeb i zadan stawianych aplikacjom oraz konkurencyjne warunki cenowe.

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation