Search

System FK Ksenofont 

Tagi
System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst
 
Stanowi nie tylko narzędzie do szybkiego i sprawnego wykonania obliczeń podatkowych, ewidencji i wszystkich innych rozliczeń w przedsiębiorstwie, lecz jest również źródłem informacji o ogólnym stanie firmy dla pozostałych (poza księgowością) działów przedsiębiorstwa.

Funkcje z zakresu Rachunkowości Zarządczej i idea integrowania zespołu pracowników firmy wokół wyników przedsiębiorstwa zdecydowały o kształcie systemu, który staje się ważny w codziennym funkcjonowaniu firmy zarówno dla księgowych, właścicieli i menadżerów zarządzających, ale i dla szeregowych pracowników z działów obsługi klienta i administracji.

System Finansowo Księgowy „Ksenofont” to zaawansowane narzędzie do efektywnego prowadzenia ksiąg rachunkowych małej i średniej firmy zapewniające rozwiązania i funkcjonalność na poziomie dużych systemów:

Obsługa wielopoziomowego planu
 • kont;
 • Podział operacji na agendy i związane z nimi dzienniki cząstkowe; 
 • Wielowalutowość, obsługa różnic kursowych
 • Obsługa wewnątrzwspólnotowego nabycia, prefix kraju w numerze NIP kontrahenta, generowanie Kwartalnej Deklaracji VAT-UE;
 • Prowadzenie rejestrów VAT i Akcyzy z uwzględnieniem miesiąca odliczenia i naliczenia w generowanych zestawieniach, wraz z wydrukami deklaracji VAT-7, VAT-7K, AKC-3 3/E, PCC-2; 
 • Generowanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5 L oraz CIT-2 oraz formularza F01; 
 • Formularze: Bilans i dwa rachunki wyników (wersja kalkulacyjna i porównawcza), własne definiowalne Rachunki Wyników; 
 • Auto-dekretacja dokumentów zakupu i sprzedaży w oparciu o predefiniowane szablony; 
 • Import, zapis do rejestrów, dekretacja dokumentów z zewnętrznych systemów dziedzinowych (zakup, sprzedaż, kasa, dokumenty magazynowe i kosztowe). Interfejs systemu pozwala na jednoczesny import z wielu źródeł i systemów;
 • Ksenofont posiada sprawdzone w wielu instalacjach, niezawodne łączniki do systemów clipperowych firmy Rowil (obecnie JBR Rogowiec) stosowanych w sieciach Fiat, Daewoo i wielu innych, najnowszych systemów DMS z wymianą danych w technologii XML firmy JBR Rogowiec stosowanych w sieciach Toyota, Fiat oraz systemów DMS rodziny „Autostacja3” firmy SoftVig stosowanych w sieciach Ford, Honda, Seat.
 • Obsługa kont bankowych z pobieraniem elektronicznych wyciągów bankowych, rejestrowanych, interpretowanych i księgowanych w postaci dowodu księgowego; Unikalne rozwiązanie radykalnie upraszczające rejestrację wyciągu oraz rozliczenie rozrachunków w systemie. Przygotowywanie poleceń przelewu w postaci zbiorówek przekazywanych do programu bankowego. Obsługa wszystkich standardów stosowanych w systemach elektronicznej obsługi kont w polskich bankach uwzględniających wymianę danych z systemami klienta (ewentualne dostosowanie w ramach wdrożenia);
 • Obsługa rozliczeń międzyokresowych z rejestrowaniem harmonogramów dla księgowanych kwot i automatycznym generowaniem comiesięcznego PK;
 • Obsługa rozrachunków opartych o salda dwustronne na kontach rozrachunkowych, raporty: Uzgodnienie sald, Wezwanie do zapłaty w trzech opcjach: Przypomnienie, Wezwanie, Ostateczne wezwanie oraz Nota Odsetkowa. Analiza rozrachunków z sezonowaniem należności i zobowiązań; 
 • Wydruki o unikalnej konstrukcji: doskonała grafika – Formularz podatkowe jak oryginalne, Rysunek z Logo firmy wstawiany do emitowanych na zewnątrz dokumentów, automatyczne stronicowanie, stopka i „pieczątka” firmy z danymi dotyczącymi Sądu rejestrowego i kapitału dla spółek z osobowością prawną. Możliwość ingerowania w treść raportów i tworzenia własnych;

 CECHY ZASADNICZO WYRÓŻNIAJĄCE
 • Wielooddziałowość – idealne rozwiązanie dla firm posiadających oddziały o identycznym profilu działalności, pozwalające (bez rozbudowywania planu kont) na oddzielenie rachunkowe każdego z oddziałów (osobne obroty i rachunki wyników) z jednoczesnym sumowaniem obrotów i wyników na tych samych kontach na potrzeby podatkowe i korporacyjne. Obroty każdego konta prowadzone są w kilku płaszczyznach (obroty oddziału 1,2… oraz obroty oddziału 0 jako suma całej firmy); 
 • Wieloksięgowość i controlling – kilka ksiąg w jednym systemie, najnowsza technologia pozwalająca na wprowadzenie własnej rachunkowości zarządczej bez rozbudowywania podatkowych ksiąg rachunkowych.


Dokumenty Źródłowe

Dokumenty źódłowe wprowadzamy do systemu raz, ale po skonfigurowaniu drugiej księgi, możemy je zadekretować na dwa różne sposoby.

System FK Ksenofont jest naszym głównym produktem stanowiącym podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Zintegrowany system obejmuje następujące aplikacje: System Kadry i Płace, Moduł Środki Trwałe, Moduł Faktur Różnych, Moduł Kasowy, Kancelarię do rejestrowania wpływających dokumentów oraz Moduł Analizy Należności i Zobowiązań.

Program Kadry i Płace Ksenofont jest przeznaczony dla firm i realizuje następujące funkcje:

 • Ewidencja danych kadrowych pracowników (Pesel, NIP, dane adresowe, numer konta, członkowie rodziny, dane ubezpieczeniowe, historia zatrudnienia, dane płacowe, badania lekarskie, szkolenia BHP);
 • Generowanie umów, aneksów, oświadczeń, zaświadczeń, wydruków kadrowych,
 • Ewidencja obecności  za pomocą definiowalnych symboli na kalendarzu pracownika,
 • Przygotowanie i wypłata wynagrodzeń dla:
   • Umowy o pracę,
   • Umowy zlecenia, dzieło, rady nadzorcze,
 • Generowanie przelewów do systemu FK Ksenofont
 • Obliczanie płac, wynagrodzenie i zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, urlopy, nieobecności nieusprawiedliwione, dni wolne od pracy, godziny nadliczbowe,
 • Automatyczne PK dla płac na podstawie zdefiniowanego szablonu polecenia księgowania (do systemu FK Ksenofont),
 • Obsługa elastycznych systemów wynagradzania (premie, dodatki, potrącenia, ubezpieczenia i pakiety medyczne),
 • Generowanie formularzy podatkowych: PIT 11, PIT 4R, PIT40, PIT8AR,
 • Export do Płatnika – zgłoszenia, dokumenty rozliczeniowe
 • Zestawienia i wydruki.

Program Kadry i Płace może być wykorzystywany niezależnie od pozostałych programów Systemu Ksenofont.

Wychodząc naprzeciw idei integrowania zespołu wokół uzyskiwanych wyników opracowaliśmy tzw. Moduł Maenadżera/Kierownika do systemu FK pozwalający na: 

 • bezpieczny, zdalny dostęp do danych systemu,
 • wgląd w stan należności firmy czy działu i  wybranego kontrahenta,
 • dostęp do rachunku wyników firmy, działu, działalności, inwestycji oraz,
 • kontrolę, opisywanie a nawet dekretację zarządczą zarejestrowanych w Kancelarii dokumentów kosztowych (przez Menadżerów, właścicieli).
 • w przypadku, gdy rejestrowane dokumenty są również skanowane, zapewniamy udostępnienie podglądu ocenianego i dekretowanego dokumentu.
NOWOCZESNE ROZWIąZANIE INFORMATYCZNE

 • Unikalna technologia tzw. serwera FK udostępniającego dane dla Modułu Menadżera pozwala na realizację zapytań wielu użytkowników, w oparciu o jedną (koszty) licencję bazy danych, a dostępność jest ograniczona tylko dostępem do sieci Internet;
 • Ksenofont obsługuje komunikację z większością banków;
 • Ksenofont może pracować zarówno na Linux’ie jak i na Windows, a może tez wykorzystywać serwer Novell’owy; 
 • Posiada intuicyjny interfejs, przejrzyste ekrany i raporty.
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation