Search

System analizy sieci
Tagi
System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst

System fk Kasa Kancelaria Kadry i Płace Sprzedaż Magazyn Bm Controlling Budżetowanie Planowanie Serwis mechaniczny flota. Budżetowanie DMS Zakup Sprzedeaż Koszty Hurtowania Sprzedaż DMS Vat Dzienniki PIT Dekret Tyoyta Fiat JBR AutoStacja Ksenofont  Rmk Rozrachunek Raporty Corpo Menadżer Kierownik Business Management ToyDms FiatDms DataFirst
 
System Analizy Sieci "Business Management" jest internetowym rozwiązaniem będącym ważnym i potężnym narzędziem zarządzania siecią oddziałów w przedsiębiorstwach o charakterze korporacyjnym.

Kolekcjonuje i przetwarza informacje dotyczące sprzedaży i finansowe poszczególnych jednostek, aby w efekcie otrzymać głęboką analizę i porównanie wyników, które pozwalają ocenić wyniki całej sieci i poszczególnych jednostek, oddziałów na tle pozostałych.
Przetwarzane informacje dostarczają analiz z zakresu rachunkowości zarządczej, informacji dla zarządzania produktem i sprzedażą w całej sieci. Rozwiązanie to uwzględnia zabezpieczenie przesyłanych danych i informacji zwrotnych.
System Business Management bazuje na informacjach generowanych w Systemie Fiansowo - Księgowym Ksenofont. Dzięki temu możliwy jest automatyczny export danych do głównej jednostki i zapewniona jest spójność danych wysyłanych przez poszczególne oddziały.
Możliwe jest również bezpośrednie, indywidualne zasilanie systemu danymi do dalszego przetworzenia i analizy.

Wdrożenie Systemu obejmuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb korporacji, przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation